PLATON DOUBLE DRAIN™ TERRAS

PLATON DOUBLE DRAIN™ TERRAS

Platon Double Drain™ met dubbele drainagefunctie scheidt de bekleding van de ondergrond

Send Inquiry
Send Inquiry

Platon Double Drain wordt los op de afgedichte ondergrond geplaatst en heeft een draagvlak van 40%.
Bijgevolg wordt de bekleding onafhankelijk van de wijzigingen in de ondergrond en gelijkt die van een verlucht dak of een spouwmuur.

 

Door volgende grondprincipe’s wordt het risiko van scheurvorming en doornatheid duidelijk verminderd:

A  Ondergrond en bekledingsopbouw kunnen zich flexibel van elkaar bewegen.

Spanningen, ontstaan door thermische lengteveranderingen (koude en zoninstraling), worden afgebouwd, schommelingen of horizontale bewegingen van de ondergrond worden door de Platon Double Drain-mat opgevangen en naar gelang sterkte, volledig absorbeert, zonder op de bekleding te worden overgedragen.

B  Eventueel sijpelwater onder de ontkoppelings- en drainagemat Platon Double Drain, kan in richting helling via de drainagekanalen, ongehinderd afvloeien.

Het scheidings- en filtervlies aan de bovenkant van de Platon Double Drain-mat vormt met de noppenfolie een doeltreffende draineerlaag voor vochtigheid uit de bekleding.

 

Dit betekent: Schadelijke wisselwerkingen worden vermeden, die door krachten uit de ondergrond tot in de bovenbekleding kunnen werken, zoals weersafhankelijke bewegingen van de bekleding, welke tot schuifspanningen tussen afdichting en plaatsingsmortel leiden.

Dankzij Platon Double Drain, geen ingewikkelde verwerkingstechnieken:

  1. De ondergrond vereist een gelijkmatige helling van ong. 2%, zonder plasvorming, zoals een effectieve afdichting om de daaronder liggende bouwdelen te beschermen. Aan het dieptepunt van de Platon Double Drain-mat is voor een ongehinderde afvoer van het sijpel- en oppervlaktewater van de bekleding te zorgen.
  2. De Platon Double Drain-mat op de ondergrond met ong. 2% helling zo afrollen, zodat de drainagekanalen in richting helling lopen en met het filtervlies naar boven.
  3. De zwarte, onderste noppenfolie zo snijden, dat het filtervlies de stoten om ong. 8cm overlapt.
  4. De bekleding is ook aan de aansluiting en aan de rand van de constructieve bouwdelen met flexibele kunststofband zo te ontkoppelen, dat geen mortel- of lijmbruggen ontstaan.
  5. Sijpelbare plaatsingsmortel op Platon Double Drain verhindert dat eventueel sijpelwater stuwt en de bekleding bij vorst doet springen.
  6. Zone- en bewegingsvoegen: de randlengte van de zones in de bekleding mogen niet langer zijn dan 5 m en de verhouding lengte tov. breedte niet groter dan 3:1.
  7. Bij vertikale bewegingen tussen bouwdelen in de ondergrond is de bekleding door overeenkomstig geschikte bewegingsvoegen in de opbouw te beschermen.
  8. Keramische bekledingen met kruisvoegen plaatsen, vermindert hun scheurvorming.
  9. Plinten met een ca. 5mm brede siliconvoeg over de bekleding plaatsen.

Afmetingen & verpakkingen

In rollen van 1,00 / 1,50 / 2,00 x 15m  –  1 pallet = 9 rollen

Aanvullende producten