OVER ONS

 

VERDIR NV is een dynamisch middenstands-familiebedrijf, die een gamma producten voor de tuin- en landschapsbouw commercialiseert.
Als groothandelaar werkt Verdir NV samen met de meeste tuincentra en kwekerijen in België alsook in Luxemburg.

Het overeenstemmend imago van Verdir NV, het afgerond produktassortiment met zijn op de praktijk betrokken systeemoplossingen alsmede een uitgebreide basiskennis, staan voor sterkte en geloofwaardigheid van het ondernemen. –

Sterkte en geloofwaardigheid gelden als voorwaarden voor vertrouwen!

Hoofdproduct van Verdir NV is het Tuindoek Plantex®, bestaand uit thermisch en onder druk verbonden individuele polypropyleenvezels.  Plantex® Tuindoek verbetert duidelijk de levensomstandigheden van uw planten en is een milieuvriendelijke oplossing ter onkruidbestrijding: het voorkomt onkruid, dus minder onkruid – minder werk ! Meer tijd om van uw tuin te genieten !

Dankzij de aanvullende producten commercialiseert Verdir NV een volledig assortiment ter milieuvriendelijke onkruidbestrijding en intelligente tuinaanleg.  Door de altijd voorraadige standaardproducten kan Verdir NV zijn klanten in kortste tijd beleveren.

Onze waarden

Engagement, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid

In de samenwerking met zakenpartners en binnen de onderneming zijn wij betrouwbare partners, dragen we verantwoordelijkheid voor ons handelen en staan waarborg voor onze overeenkomsten.
Waardigheid en respect voor onze zakenpartners en medewerkers zijn voor ons vanzelfsprekend.

Om ons sociaal bewustzijn tot uitdruk te brengen, laten we de door ons ontwikkelde bouwdelen door gehandicapte mensen hier uit de omgeving, voormonteren en verpakken.

Kwaliteit

Hoogste kwaliteit en constante kwaliteitsverbetering zijn essentiëel voor de groei en het succes van de onderneming. Aan de medewerkers wordt gevraagd, de kwaliteit van de producten, de geleverde prestaties, alsook de klantenservice, voortdurend te verbeteren.

Vergoeding en werktijd

Wij respekteren het recht op een redelijke vergoeding. Alle medewerkers ontvangen een met hun activiteit overeenkomstige vergoeding. De onderneming volgt de geldige regelingen t.o.v. werktijd.

Succes-orientatie en prestatie-bereidwilligheid

Wij wensen, tot de beste te behoren en ons niet met het bereikte tevreden te stellen.
Dit laat zich in de hoge prestatie-bereidwilligheid van elke medewerker zien.

Milieu

Wij willen het milieu voor toekomstige generatie’s beschermen. Wij eisen en ondersteunen een milieubewust handelen van onze medewerkers.