Knowhow

Deze didaktische basiskennis eist geenszins volledigheid, mag niet onoverlegd overgenomen worden, maar zal eerder de zelfstandige beoordeling van de betreffende situatie’s en omstandigheden ondersteunen.

Afdichting en drainage van balkons en terrassen

Meerdere faktoren beïnvloeden de kwaliteit van terrassen- en balkonbekledingen, zoals de ondergrond, de manier van uitvoering, weersgesteldheid, de mechanische belasting, de gebruikte materialen, de bouwfysische en chemische gebeurtenissen binnen de afzonderlijke lagen, … Elk van deze faktoren speelt een doorslaggevende rol, om een onbeschadigde bekleding te garanderen.