DRAINAIR®-TERRAS

DRAINAIR®-TERRAS

Ook voor berijdbare wegen en plaatsen:

Ontkoppelt de bedekking en creëert met de ondergrond een drainerende luchtlaag.

Send Inquiry
Send Inquiry

De drainageplaat met 20mm hoge luchtlaag
en 7mm brede drainageopeningen

De drainageplaat met luchtlaag, vormt met zijn draagvlak een vrije luchtlaag van 14 liter/m².

De noppen hebben een hoogte van 2 cm, 7 mm  breede drainageopeningen en een draagvlak van 14%. De konische noppen (289 noppen/m²), gevuld met mortel (5 liter/m²), zijn sterke pijlers die de luchtlaag vormen.

De bodem van de noppen hebben grote openingen, opdat infiltrerend water in de luchtlaag en naar de speciaal voorziene aflopen kan vloeien.

  • Draineert infiltrerend water zeker en vlot naar de daarvoor voorziene afloop.  Een regelmatige helling van ~2 %, zonder plasvorming, is noodzakelijk voor een vlotte afloop.
  • Verschillende bewegingen tussen bedekking en ondergrond, veroorzaakt door krimp, verkeersbelasting of temperatuurschommelingen, zijn mogelijk zonder schadelijke schuifkrachten te veroorzaken.

2 verschillende konstruktiewijzen Buiten:

1. Terrassen op volle grond en op geventileerde kruipkelders:

Een aanhechtende afschot-ondervloer kan vermeden worden, wanneer de ondergrondbeton dadelijk met voldoende helling wordt voorzien. Zo kan infiltrerend water vlot en zonder plasvorming afgevoerd worden.

DRAINAIR- terrasse 20 direkt op de ruwe beton leggen.

2. Dakterrassen boven gesloten ruimtes:

Het scheidings- en glijvlies FILTEX beschermt de dak-afdichting. Per definitie is een afdichting een waterleidende laag. Dus is een gelijkmatige helling van ≥ 2% naar de afvoer toe te voorzien.

DRAINAIR– terrasse 20 op FILTEX plaatsen. Thermische isolatie en afdichting moeten aan de toepassingsvoorschriften voor platte daken voldoen. Volgens de belasting is er rekening te houden met de druksterkte van de ondergrond.

De buitenbedekking op de luchtlaagplaat DRAINAIR- terrasse 20 plaatsen:

De plaatsingswijze zal gebeuren naar gelang de bedekking: plaveisel, tegels of panelen gebeurt zonder holtes maar drainerend, of traditioneel (op cementgebonden zandbed), of in verse mortel of met kleefmortel op afgewerkte vloerbepleistering.

Bij de regeling van de bewegingsvoegen in de bedekking is er op te letten, dat de bedekking van de ondergrond ontkoppelt is. De bewegingen zijn groter en de regeling van de bewegingsvoegen staat los van die van de draagkonstruktie

Afmetingen & verpakkingen

Drainagepanelen van 2,18x 1,36 m – noppenhoogte 20 mm – nuttige oppervlakte 2,74 m²/plaat.

Aanvullende producten