Verdir NV

Rektor-Cremer-Straße 43
B – 4780 St.Vith/Emmels Belgique
Tel: +32 (0)80 22 90 52
Fax: +32 (0)80 22 63 18
info@verdir.be
BTW n°: BE-0432.356.417

Disclaimer

1. inhoud van het online-aanbod

De inhoud van onze pagina’s werd en wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

2. referenties en links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Om deze reden distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de link werd gecreëerd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.
Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

 

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars.
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4.  gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig.

5.    noot

Mocht u van mening zijn dat deze website of afzonderlijke inhoud inbreuk maken op uw rechten, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Deze zullen door ons onmiddellijk worden onderzocht, en in geval van gerechtvaardigde verzoeken om een voorlopige voorziening en verwijdering zal voor onmiddellijke verwijdering worden gezorgd. De tijdrovende en dure inschakeling van een advocaat om een waarschuwing te geven, beantwoordt noch aan de werkelijke, noch aan de veronderstelde bedoeling van de exploitanten van de site.

 

 

Privacy en gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
In bepaalde gevallen, met name wanneer de gebruiker een formulier op de website invult en verzendt, is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens op de server worden opgeslagen. Deze informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en dienovereenkomstig behandeld. Het zal dus nooit worden verkocht of doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.
Indien de website een nieuwsbrief heeft, kan de gebruiker zich daar inschrijven om regelmatig informatie per e-mail te ontvangen. In dit geval heeft de uitgever een geldig e-mailadres nodig, dat de inschrijvende gebruiker via het desbetreffende formulier opgeeft. De Gebruiker bevestigt dat hij/zij de eigenaar is van het opgegeven e-mailadres en geeft zijn/haar toestemming om e-mails te ontvangen van de Website of de Uitgever. De gebruiker heeft het recht om zich op elk moment uit te schrijven.
De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens om de juistheid ervan te verifiëren en, indien nodig, om rectificatie ervan te verzoeken. Daartoe stuurt hij/zij een aangetekende brief aan de uitgever van de website, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies
Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, onschadelijke tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy of de veiligheid van uw computer.
Cookies verbeteren het comfort van de gebruiker op de website en stellen de uitgever in staat anonieme bezoekersstatistieken van de website bij te houden.
Raadpleeg de instructies van uw webbrowser voor informatie over hoe u cookies kunt verbieden of van uw computer kunt verwijderen.
De uitgever wijst de gebruiker erop dat cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de website te vergroten, de prestaties te verbeteren en bezoekersstatistieken op te stellen.
Aangezien de website niet kan functioneren zonder het gebruik van cookies, verzoeken wij iedereen die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, zijn browsersessie op de website onmiddellijk te beëindigen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Realisatie

MEDIA-CONSULTING-PINT GmbH
1, Hauptstraße
L-9753 Heinerscheid

Tel.: +352 26 95 76 67
Fax: +352 26 95 76 68
GSM: +352 621 36 56 50
E-Mail: info@mc-pint.com
www.mc-pint.com

Foto’s & Video

————————————————
Adobe Stock Fotos
————————————————
xxx
————————————————